top of page

Servicii Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence

Împreună pentru o lume mai sigură !

Image by Headway

Evenimente I2DS2

Image by JESHOOTS.COM

Analize I2DS2

Image by Lee Soo hyun

Noutăți I2DS2

Image by Romain Vignes

Dicționar I2DS2

Image by Krzysztof Hepner

Recomandări 

Acasă: Welcome
Acasă: Who We Are
Despre noi

Despre noi

Misiune

 

I2DS2 promovează, susține, dezvoltă și diseminează orientări, analize, politici și strategii; organizează forme adecvate de cultură și educație; precum și activități care privesc cercetarea și inovarea în domeniile securitate, apărare și intelligence.

Acasă: Who We Are
Image by Helloquence

Comunitate

I2DS2 este o comunitate de acțiune și voință, care activează în spațiul securității, apărării și intelligence, acolo unde propune o abordare activă și non-partizană pentru a facilita cunoașterea, comunicarea și cooperarea dintre actorii publici și privați cu preocupări și interese în domeniile de referință.

Acasă: Who We Are

Responsabilitate

Image by Helloquence

I2DS2 contribuie la dezvoltarea de atitudini, motivații și comportamente necesare promovării valorilor fundamentale ale securității și apărării la nivel național, individual și organizațional

Acasă: Who We Are

Competențe

Facem diferența prin competență și calitate

Acasă: What We Do
Image by Carlos Muza

Ce facem

  • Oferim platforma de diseminare și comunicare publică în domeniile securitate, apărare și intelligence

  • Elaborăm studii și analize în domeniile securitate, apărare și intelligence

  • Organizăm evenimente de informare și dezbatere publică pe teme de securitate, apărare și intelligence

  • Cooperăm cu mediul profesional-instituțional în domeniile de referință

  • Cooperăm cu mediul academic și de cercetare științifică pentru dezvoltarea de programe sinergice în ariile de interes comun

  • Oferim oportunități de conectare și integrare în rețele naționale și internaționale de cunoaștere, diseminare și cooperare în domeniile securității, apărării și intelligence

Image by Mari Helin
Image by John-Mark Smith

Elaborare studii și analize

I2DS2 oferă servicii de analiză și prognoză în domeniile securității, apărării și intelligence. Elaborăm analize strategice, analize de fenomen, proces sau stare, studii de caz la nivel global, regional sau local, prognoze pe termen mediu și lung, recomandări de politică publică, elemente de mesaj pentru dezbateri și negocieri.
Arii de expertiză: NATO, UE, securitatea internațională, Regiunea Mării Negre, Balcanii de vest, MENA, non-proliferare.

Educație și instruire

I2DS2 organizează sesiuni de instruire, ateliere de lucru și prelegeri deschise pe teme de securitate, apărare și intelligence. Activitățile pot fi accesate prin oferta publică sau pot fi adaptate la solicitările beneficiarilor. Ariile noastre de expertiză: securitate națională, securitate europeană și euro-atlantică, securitate internațională, afaceri internaționale, analiză de informații pentru securitatea națională, analiză de informații pentru afaceri, securitatea organizațiilor, intelligence pentru competitivitate în afaceri, managementul riscului.

Competențe

Organizare evenimente

I2DS2 organizează evenimente de informare, diseminare și dezbatere pe teme de securitate, apărare și intelligence sub formă de CONFERINȚE, MESE ROTUNDE sau SESIUNI DE COMUNICARE PUBLICĂ. La evenimentele noastre, publicul interesat poate accesa informația corectă și se poate implica în dezbateri deschise și non-partizane, alături de invitați de marcă și cei mai buni specialiști.

Cultură de securitate

I2DS2 participă la dezvoltarea culturii de securitate prin organizarea de expoziții și simpozioane tematice, lansări de carte și punerea la dispoziția publicului a unor resurse esențiale din domeniul studiilor de securitate, apărare și intelligence.

Acasă: News

Portofoliu

IMG_20181207_131112.jpg

Atelier de lucru
Fondul European de Apărare
Ediția I

7 decembrie 2018

Contact
Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence

Blvd. Carol I, nr. 54B, București

Formular de contact

Mulțumim pentru mesaj !

Acasă: Contact
bottom of page