Rapoarte I2DS2

Secțiunea Rapoarte conține analize, studii și alte livrabile realizate de echipa I2DS2. Rapoartele sunt elaborate din proprie inițiativă sau în baza comenzilor primite de la organizațiile partenere.

Produsele de analiză ale I2DS2 pot fi prognoze strategice, de fenomen sau stare, diagnoze de securitate, studii de caz și alte materiale de analiză elaborate în baza metodologiilor consacrate sau a celor proprii, adaptate cerințelor și obiectivelor de analiză. 

Ariile noastre de expertiză: securitate națională, securitate europeană și euro-atlantică, securitate internațională, afaceri internaționale, analiză de informații pentru securitatea națională, analiză de informații pentru afaceri, securitatea organizațiilor, securitatea privată, securitatea fizică, securitatea cibernetică, intelligence pentru competitivitate în afaceri, managementul riscului.

Prognoza mediului de securitate din perspectiva anului 2040

12 februarie 2020

Prognoza mediului de securitate din perspectiva anului 2040 oferă o reprezentare și interpretare a naturii și distribuției amenințărilor la adresa securității naționale a României care trebuie gestionate în planul apărării naționale, la orizontul anului 2040. Accentul nu este pus pe nominalizarea expresă a originii amenințării, pornind de la premisa că viitoarele capabilități pentru apărarea națională trebuie să răspundă unor tipuri concrete de amenințări, indiferent de sursa acestora, și să fie suficiente în cadrul categoriilor de misiuni care decurg din scenariile alternative de securitate, indiferent de numele adversarilor.

Influența tehnologiilor emergente și disruptive asupra organizării și întrebuințării forțelor armate

04 martie 2020

Dezvoltarea tehnologiilor militare și viitorul arsenal super- ... ultra- ... hiper- ... tehnologizat al marilor puteri sunt teme care fascinează analiștii apărării și futurologii războiului.

Raportul face apel la inițiativă și acțiune pentru crearea cu prioritate a unui cadru național unitar în domeniul tehnologiilor emergente și disruptive militare din care să rezulte o viziune cuprinzătoare și un proces coerent care să valorifice ideile inovative și să capitalizeze soluțiile pentru înglobarea inteligentă a acestor tehnologii în ecosistemul apărării naționale la orizontul anului 2040.

©2019 by Soluții Integrate de Securitate, Apărare și Intelligence. Proudly created with Wix.com