top of page

TEMATICA MODULELOR PENTRU PROTECȚIA FIZICĂ A PERSOANELOR

CONTROLUL TEHNIC DE SECURITATE

 • Prezentarea politicilor de securitate, a procedurilor și tehnicilor de control tehnic

 • Consultanță pentru achiziția de tehnică

 • Instruirea personalului asupra modului de exploatare și întreținere a tehnicii

 • Organizarea postului de control tehnic de securitate

 • Dimensionarea și dispunerea filtrelor de control

 • Pregătirea personalului în specialitatea control tehnic de securitate pe următoarele direcții principale:

 • Tehnici de screening, prefiltrare, analiză

 • Controlul tehnic de securitate al persoanelor

 • Controlul bagajelor (invaziv, neinvaziv)

 • Organizarea controlului la obiective permanente sau temporare

 • Controlul obiectivelor permanente sau temporare

 • Controlul tehnic de securitate al autovehiculelor

 • Controlul tehnic de securitate al spațiilor deschise, al zonelor de siguranță

 • Controlul tehnic al traseelor de deplasare (auto sau pietonal)

 • Efectuarea controlului în situația în care persoana protejată se deplasează cu trenul, mijloace aeriene sau navale

 • Măsuri de autoprotecție al personalului pe timpul desfășurării serviciului

 • Monitorizarea tehnică de securitate al postului de control

 • Modul de acțiune al personalului la descoperirea de elemente încadrate la categoria „suspecte” sau „periculoase”

 

PROTECȚIA APROPIATĂ

 • Prezentarea politicilor de securitate, a procedurilor și tehnicilor de protecție

 • Consultanta in vederea achiziției de tehnică necesară în vederea desfășurării activității

 • Instruirea personalului asupra modului de exploatare și întreținere a tehnicii

 • Organizarea grupului de protecție

 • Dimensionarea grupului de protecție

 • Pregătirea personalului în specialitatea „protecție” pe următoarele direcții principale:

 • Pregătirea misiunii de protecție a persoanei

 • Activitatea de antemergător la obiectivele temporare

 • Efectuarea protecției pe timpul deplasării cu autoturisme

 • Efectuare protecției pe timpul deplasării pietonale, în spații aglomerate sau adunări publice

 • Modul de realizare a ambarcării-debarcării din autoturism

 • Dispunerea elementelor de protecție atunci când persoana protejată se află în obiectiv temporar public: restaurant, sala de spectacole, spații comerciale etc.

 • Noțiuni generale de protocol

 • Acțiunea în cazul identificării unei posibile situații periculoase

 • Acțiunea în caz de atac asupra persoanei în diferite situații: atac cu armă de foc, armă albă, aruncare de obiecte periculoase, atac asupra imaginii și demnității persoanei etc.

 • Acțiunea în caz de calamitate naturală sau incendiu

 • Autoprotecția personalului din serviciu

Workshops & Services

SECURITATEA FIZICĂ

I2DS2 - PHYSEC

bottom of page