top of page

Workshop

Fondul European de Apărare. Concepție, mecanisme, instrumente

I2DS2 - EDF

Descriere

Workshop-ul I2DS2-EDF tratează în mod critic și acționabil reperele conceptuale, mecanismele de lucru și instrumentele dedicate Fondului European de Apărare (EDF), sub forma unui program de informare și dezbatere creativ, dinamic, flexibil și interactiv, pe deplin adaptat la cerințele comunității naționale de cercetare, dezvoltare și producție de tehnică și tehnologii militare și cu utilizare duală. ..

Cu un buget de peste 13 miliarde de euro, EDF reprezintă cea mai recentă inițiativă a Comisiei Europene din domeniul apărării și securității comune, destinată creșterii autonomiei strategice a UE în cadrul sistemului internațional. EDF este constituit din două componente: fereastra de cercetare, respectiv de dezvoltare și achiziții (fereastra capabilităţi).

Componenta de cercetare beneficiază de finanțare începând cu 2017, urmând să fie alocate 90 de milioane de euro până la finele anului 2019. După 2020 vor fi alocate 500 de milioane de euro pe an pentru granturi de cercetare realizate exclusiv prin intermediul unor parteneriate între statele membre.

Componenta de dezvoltare și achiziții va urmări stimularea cooperării dintre statele membre pentru dezvoltarea și achiziția în comun de echipamente și tehnologii militare. Sunt eligibile numai proiectele de tip partenerial (eligibilitatea este condiționată de existența proiectelor care implică colaborarea a cel puțin 3 participanți din cel puțin 3 state membre), cu un buget de 500 milioane de euro pentru 2019 și 2020 și câte un miliard de euro anual, începând cu 2021.

În acest context, pregătirea agenților economici din sectorul de apărare și a instituțiilor statului din domeniile responsabile și conexe, pentru înțelegerea și aplicarea cerințelor definitorii în accesarea de fonduri europene în domeniile cercetării, dezvoltării și producției de echipamente militare, reprezintă o oportunitate importantă și o necesitate strategică, la care I2DS2 s-a raliat și se implică pentru a-și aduce contribuția la construcția dimensiunii românești a DEF.

Adresabilitate

I2S2-EDF se adresează managerilor și specialiștilor din industria de apărare, specialiștilor din instituțiile statului care operează în domeniile apărării, afacerilor europene, fondurilor europene, precum și entităților de cercetare științifică și dezvoltare tehnologică cu aplicații în domeniul apărării.

Tematica

 • Ce reprezintă Fondul European de Apărare

 • Structura Fondului European de Apărare: fereastra cercetare și fereastra capabilități

 • Mecanismele de guvernare ale Fondului European de Apărare

 • Ce reprezintă Acțiunea Pregătitoare în Domeniul Cercetării pentru Apărare (PADR)

 • Mecanismele de funcționare ale PADR

 • Ce reprezintă Programul European de Dezvoltare Industrială în Domeniul Apărării (EDIDP)

 • Mecanismele de funcționare ale EDIDP

 • Criteriile de eligibilitate pentru accesarea de fonduri

 • Consultanța UE pentru faza de producție a produselor dezvoltate prin EDF

 • Direcții de urmat în accesarea de fonduri din cadrul EDF

 • EDF după 2021

 

Durata 

I2S2-EDF este un program cu durata de 6 ore, astfel încât să poată fi îmbinate armonios activitățile de prezentare cu cele de dezbatere și lucru în echipă.

Intervalul de lucru este 9.00 – 15.00.

 

Număr de participanți

În scopul asigurării gradului optim de interacțiune dintre coordonatori și participanți și acoperirii eficiente a timpului alocat exercițiilor practice, numărul de locuri este limitat la 15.

Strategia I2S2 este ca vocea fiecărui participant să poată fi auzită.

 

Taxa de participare

Taxa de participare este de 400 RON (TVA inclus)

Taxa de participare include tratații pe timpul pauzelor și materialele programului.

WhatsApp Image 2019-10-11 at 11.06.24.jp
George Tibil.jpg

Niculae Iancu este specialist în domeniul securității naționale. A activat în domeniul cooperării militare internaționale și al planificării strategice, având o expertiză relevantă în ceea ce privește NATO, operațiile militare multinaționale, planificarea integrată şi politicile publice în sfera securității, apărării și intelligence. În prezent, este cadru didactic asociat în cadrul unor programe universitare de studii de securitate și contributor al Monitorului Apărării și Securității (MAS), publicație a Mediafax, pe teme de securitate națională și internațională, NATO și UE.

Gheorghe Tibil este absolvent al Colegiului European de Securitate şi Apărare, cu o vastă experienţă în structurile naţionale şi de reprezentare la NATO şi UE. Posedă o expertiză avansată în domeniile politicii de apărare, securităţii europene şi al planificării şi dezvoltării capabilităţilor în context NATO şi UE (Agenţia Europeană de Apărare). În prezent, este corespondent al Monitorului Apărării şi Securităţii (MAS) la Bruxelles şi contributor MAS pe teme de actualitate legate de evoluţiile din cadrul UE şi NATO.

Lectori

bottom of page